Email Support info@academytc.com
Call Support (0030) 6947 847 969
Working Hours Mon - Fri 09:00 - 19:00

Academy Training Center – IOTE Σεμινάριο: “Διαχείριση κρίσεων και Επικοινωνία.

Academy Training Center – IOTE Σεμινάριο: “Διαχείριση κρίσεων και Επικοινωνία.

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος

Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος, είναι να εισαγάγει και να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά τους εκπαιδευόμενους στο αντικείμενο της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων.

Ειδικότερα, να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους, να κατανοήσουν το φαινόμενο της κρίσης, και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να την προσδιορίσουν, να αναγνωρίσουν τα παραγωγικά της αίτια και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της, να διακρίνουν τις φάσεις εξέλιξής της και τελικώς να προβαίνουν στην αποτίμηση των επιπτώσεών της.

Απώτερη επιδίωξη του μαθήματος επίσης, είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας και των λειτουργιών της καθώς και το πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος τους κατά την κορύφωση και εξέλιξη μιας κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επικοινωνιακά, οποιαδήποτε κρίση ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, οι καταρτιζόμενοι του εν λόγω μαθήματος θα κατανοήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας τόσο στο διαπροσωπικό όσο και στο ομαδικό επίπεδο, θα  αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για το πώς να διαχειρίζονται και να επιλύουν συγκρούσεις, αλλά και το πώς να επιτυγχάνουν συμφωνίες μέσω διαπραγμάτευσης.

Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν τις επικοινωνιακές ανάγκες μιας κρίσης και θα εκπαιδευτούν, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια αποτελεσματική επικοινωνιακή εκστρατεία σε καταστάσεις κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

Παράλληλα, το εν λόγω μάθημα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), το ρόλο που διαδραματίζουν κατά την διαδικασία αντιμετώπισης μιας κρίσης, καθώς και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διαχειριστές κρίσεων για να ενισχύσουν το μηχανισμό τους για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες για την αντιμετώπιση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), σε περίπτωση που τηρούν αρνητική στάση προς τους διαχειριστές της κρίσης.

Υπό το ίδιο πρίσμα, μέσω του παρόντος μαθήματος θα επιδιωχθεί η εμπέδωση από μέρους των εκπαιδευόμενων, των μεθόδων που ακολουθούν οι διαχειριστές κρίσεων για να επικοινωνήσουν με τα ειδικά κοινά τους (stakeholders) και την κοινή γνώμη γενικότερα, αλλά και για την αντιμετώπιση της αρνητικής δημοσιότητας και των άδικων επιθέσεων.

Για την εμπέδωση του ανωτέρω θεωρητικού πλαισίου, θα γίνει εκτενής αναφορά στην επικοινωνιακή αρένα των τρομοκρατικών κρίσεων καθώς και στη διαδικασία που ακολουθείται για την αντιμετώπισή τους.

Τέλος, εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων, θα πραγματοποιηθεί εκτενής παρουσίαση και ανάλυση σχετικού οπτικοαουστικού υλικού από σημαντικές μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις προσομοίωσης ώστε, να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη κατάρτιση και εξοικείωση των συμμετεχόντων σε ειδικά θέματα επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και τη διαχείριση της κοινής γνώμης σε περίοδο κρίσης ή εκτάκτων αναγκών.

 

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:

Θεωρητική Ενότητα

v  Εισαγωγή στην Επικοινωνία

o   Κατανόηση του εαυτού μας

o   Κατανόηση των άλλων

o   Λεκτική επικοινωνία

o   Μη λεκτική επικοινωνία (Γλώσσα του σώματος)

o   Κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων

o   Συνεργασία με ομάδες

o   Λήψη αποφάσεων και διαχείριση συγκρούσεων

o   Διαπραγματεύσεις (διαδικασία, μέθοδος, τεχνική, στρατηγική)

v  Η διαδικασία της Επικοινωνίας

v  Προσδιορισμός του φαινομένου της κρίσης (ορισμός, αίτια πρόκλησης, φάσεις κ.λπ)

v  Η Επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσεων

v  Η Επικοινωνιακή αρένα των τρομοκρατικών κρίσεων

v  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η αξιοποίησή τους ως δίαυλο επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσεων

  v  Επικοινωνιακή ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων (Crisis Communication Management Team)

v  Σχέδιο επικοινωνίας για τη διαχείριση κρίσεων (Crisis Communication Plan)

v  Σχεδιασμός και εκτέλεση μιας εκστρατείας Στρατηγικής Επικοινωνίας σε κατάσταση κρίσης  

v  Θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)

v  Κατανόηση της λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)

o   Κατανόηση της κατασκευής των ειδήσεων

o   Διαδικασία καθορισμού της ημερήσιας διάταξης (agenda setting)

o   Η λειτουργία της Πλαισίωσης (Framing) των θεμάτων

v  Ο ρόλος των δημοσιογράφων

v  Συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) (Γραπτή, Προφορική Επικοινωνία, Μη Λεκτικά Μέσα Επικοινωνίας)

v  Διαχείριση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) σε καταστάσεις κρίσεων

v  Διαχείριση των ειδικών κοινών και της κοινής γνώμης σε καταστάσεις κρίσεων

Πρακτική Ενότητα

v  Παρουσίαση και ανάλυση σχετικού οπτικοαουστικού υλικού από σημαντικές μελέτες περιπτώσεων

v  Ασκήσεις προσομοίωσης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει μέσω γραπτής εξέτασης, αλλά και από την επίδοσή τους στις ασκήσεις προσομοίωσης.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Abigail Ruth Anna, Cahn Dudley Dean, Managing Conflict Through       Communication, Pearson, USA 2013.

Adler Ronald B, Rodman George, Athena du Pré, Understanding Human Communication, Oxford University Press, USA 2016.

Benoit William L., Accounts, Excuses, and Apologies: A theory of         Image Restoration Strategies, Albany, New York, State       University of New York Press, 1995.

Benoit William, “Image repair discourse and crisis communication”,     journal Public Relations Review, Vol. 23(2), 1997.

Bernays Edward L., Crystallizing public οpinion, New York, Liveright     Publishing         Corporation, 1923.

Bruce Gregory, Public Diplomacy and Strategic Communication: Cultures,    Firewalls, and Imported Norms, Washington,         George Washington University       and Georgetown        University, August 2005.

Carroll Craig E., McCombs Maxwell, “Agenda-setting Effects of   Business News    on the Public’s Images and Opinions about   Major Corporations “, Corporate         Reputation Review, Vol.        6(1), 2003.

Coombs Timothy W., Holladay Sherry J., The Handbook of Crisis        Communication, USA, WILEY- BLACKWELL Publishing Ltd,         2010.

Devlin Edward S., Crisis Management Planning and Execution, USA,    Auerbach         Publications, 2007.

Dewey John, The Public and its Problems, New York, Holt, 1927.

Engleberg, Isa N., Wynn, Dianna R., Think Communication, USA,        Pearson, 2011.

Fearn-Banks Kathleen, “Crisis Communications: A Casebook       Approach”, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 1996

Fink Steven, Crisis Management: Planning for the inevitable,      Universe Inc., USA 2002.

Grunig James E., “Situational theory of publics”, in the Heath,    Robert L.,         Encyclopedia of  Public Relations, Thousand Oaks,     Sage Publications, 2005.

Holtzhausen Derina, Zerfass Ansgar, The Routledge Handbook of        Strategic         Communication, New York & London, Routledge,      2015.

Knapp Mark L., Hall Judith A., Horgan Terrence G., Nonverbal    Communication in Human Interaction, Cengage Learning Inc.,     USA 2013.

Lippmann Walter, Public Opinion, New York, Macmillan, 1922.

Marra Francis J., “Crisis Communication Plans: Poor Predictors of        Excellent Crisis         Public Relations” Public Relations Review,         Vol. 24(4), 1998.

Millar P. Dan, Smith Larry L., “Crisis Management and       Communication: How to Gain and Maintain Control”,   International Association of Business Communicators, San   Francisco 2002.

McCombs Maxwell E.,  Shaw Donald L., “The Agenda-Setting     Function of Mass         Media”, Public Opinion Quarterly, Vol. 36(2),    1972.

Millar P. Dan, Heath L. Robert, “Responding to Crisis: A Rhetorical       Approach to Crisis Communication”, Lawrence Erlbaum       Associates, New Jersey 2004.

Paul Christopher, Strategic Communication: Origins, Concepts, and     Current         Debates, USA, Praeger An Imprint of ABC-CLIO,      LLC, 2011.

Reid Janine L., “Crisis Management: Planning and Media Relations       for the Design and Construction Industry”, John Wiley & Sons         Inc, New York, 2000.

Robinson Piers, “The Policy-Media Interaction Model: Measuring Media Power         During Humanitarian Crisis”, Journal of    Peace Research, Vol. 37(5), 2000.

Jones Clarence, “Winning with the News Media: A Self – Defense        Manual When You’re The Story”, Video Consultants, Inc.,      Florida 1999.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Βιντάλ Σβεν, Σίγνιτζερ Μπένο, Εφαρμοσμένη Επικοινωνία: Μια    εισαγωγή στον         επικοινωνιακό σχεδιασμό, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1998.

Champagne Patrick, Η κατασκευή της κοινής γνώμης. Το νέο      πολιτικό παιχνίδι, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2014.

Fiske John, Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Εκδόσεις Αιγόκερως,      Αθήνα 1992.

Fiske John, Hartley John, Η γλώσσα της τηλεόρασης, Εκδόσεις    Αιγόκερως,         Αθήνα 1992.

Hartley Gregory, Karinch Maryann, Η γλώσσα του σώματος. Πώς να    διαβάζετε τις κρυφές σκέψεις και τις προθέσεις των άλλων,   Εκδόσεις Αλκυών, Αθήνα 2011.

Heath Robert, Διαχείριση Κρίσεων: Αποτελεσματικές τεχνικές για επιχειρησιακή         ετοιμότητα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα       1998.

Κουέϊλ Ντένις Μακ, Βιντάλ Σβεν, Σύγχρονα μοντέλα επικοινωνίας για    την μελέτη της μαζικής επικοινωνίας», Εκδόσεις Καστανιώτη,    Αθήνα 2001.

Lipmann Walter, «Η Κοινή Γνώμη» (μετάφραση: Γ. Καραγιάννης),        Εκδόσεις         Κάλβος, Αθήνα 1988.

Μαγνήσαλης Κώστας, Δημόσιες Σχέσεις: Θεωρία και Τεχνική των Σχέσεων με το         κοινό, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 2002.

Μπαλωμένος Παν. Κωνσταντίνος, Διεθνής τρομοκρατία και         στρατηγική επικοινωνία. Διαχείριση τρομοκρατικών κρίσεων.       Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2018.

Παπαθανασόπουλος Στέλιος, Καραδημητρίου Αχιλλέας,      Γιαννούλη Ηλιάνα, «Η         πολιτική ενημέρωση σε περιόδους   κρίσης», περιοδικό Ζητήματα Επικοινωνίας, Τεύχος 18-19,     2014.

Σεραφετινίδου Μελίνα, Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής   επικοινωνίας. Ο ρόλος των μέσων στην αναπαραγωγή του        σύγχρονου καπιταλισμού, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1987.

Σταμάτης Γιώργος, Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνία, Β’    Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2007.

Σφακιανάκης Μανώλης Κων.,  Διοικητική Κρίσεων –Crisis   Management, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα 1998.

Φιλόλια, Αργυρώ & Παπαγεωργίου, Ηλίας & Στεφανάτος, Στέλιος,        Διαχείριση         Κρίσεων και Ανθρώπινος Παράγοντας:     Ολοκληρωμένο Σύστημα,      Εκδόσεις Οικονομική         Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2005.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

  1. 02/05/2018 & ώρες 16.00 – 22.00
  2. 06/05/2018 & ώρες 10.00 – 16.00
  3. 16/05/2018 & ώρες 16.00 – 22.00
  4. 21/05/2018 & ώρες 16.00 – 22.00
  5. 30/05/2018 & ώρες 16.00 – 22.00
  6. 03/06/2018 & ώρες 10.00 – 16.00 (Αξιολόγηση)

Τόπος διεξαγωγής:

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης  (e-learning)

Κόστος:

230 ευρώ

Δίνεται η δυνατότητα η πληρωμή να πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις

1η δόση: 115 02/05/2018

2η δόση: 115 30/05/2018

Εκπτωτική πολιτική:

10% για ανέργους

Βεβαίωση παρακολούθησης:

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί:

– Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ Όραμα

– Βεβαίωση παρακολούθησης από την Academy Training Center

– Βεβαίωση παρακολούθησης από τον IOTE

Επίσης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες το βιβλίο του κ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου ¨Διεθνής τρομοκρατία και στρατηγική επικοινωνία¨

 

Πληροφορίες – Επικοινωνία:

https://diahirisikriseon.blogspot.gr/

info@academytc.com

Τηλ.: 231 553 9440

        6974 847 040

        6947 847 969

error: Protected !!