ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η ACADEMY tc δεσμεύεται να είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών εκπαίδευσης και ασφάλειας υψηλού επιπέδου, τηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

error: Protected !!